Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kanalizace - vodoprávní řízení

1368

 

964/3 Stoka F I, Htice 29, Trvalý travníě porost

1369

KALNY

39701 Písek porost

Dle § 36 odst

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Městském úřadě ve Strakonicích, odboru životního prostředí - úseku vodního hospodářství

959/1 Stoka F 371, s.r.o., Na Pěníku 428 Trvalý travní. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí. Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na,

v pondělí od 8:00 do 16:00

, ve středu od 8:00 do 18:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11 :30 hodin.

Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení uplatnit

nejpozději do deseti dnů po doručení tohoto oznámení.

Ve stejném

námitky nebude možno brát zřetel

termínu mohou sdělit své stanovisko i dotčené orgány státní správy. Na pozdější.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat

, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Po uhrazení správního poplatku ve výši 3000,- žádáme laskavě o předloženi dokladu o

zaplacení.

M

ĚSTSKÝ úŘAD

STRAKONI

CE 2

odbor ž

ivotního prostředí

~.

i

Ing. Jaroslav Brůžek

vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

složenka (3000,-Kč, V.s. 7021361982)

Velk

é náměstí 2

386

21 Strakonice

č

. 1768038/0300

i

e-

co: 251810mail: posta@mu-s\.cz

hnp

:l/www.mu-st.cz

t

fa

el.:+420 3113700 III)(:+420 383 700 369

 

Obec Hoštice

387 O I Volyn