Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 20. zasedání ZO 6.9.2012

11. 9. 2012

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 6.9.2012 v 19:00

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Odpady Rumpold

5) Došlá pošta

6) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Pěnča a p. Cikhart a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

            Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

            Smlouva s dodavatelem stavebních prací akce „Dětské hřiště“ byla dle
usn. č. 75/19/2012 uzavřena.

            Smlouva s dodavatelem stavebních prací akce „Oprava MK Hoštice“ byla dle
usn. č. 76/19/2012 uzavřena.

            Smlouva o pronájmu části pozemku p.č. 979/2 dle usn. č. 77/19/2012 byla uzavřena.

 

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta obce.

Informoval o zůstatku na obecním účtu cca 640 000,- Kč.

 

           

 

4) Odpady Rumpold

            Starosta informoval o cenové nabídce na svoz odpadů od Technických služeb Volyně.

Z diskuse vyplynulo, že zastupitelstvo nemá v této věci dostatek informací. Starosta bude dále jednat s oběma stranami (Rumpold, Technické služby Volyně).

 

 

 

 

 

 

 

5) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

           

 

 

 

6) Různé

            Starosta: Za parkovné na návsi v období červen – srpen vybráno cca 63 700,- Kč, z toho cca 42 500,- Kč zůstává obci.

                       

                        Během září až října bude zrušen vodovodní bankovní účet.

 

                        Obec obdržela zálohu 50 000,- Kč z poplatku ze vstupného z akce SMT 2012, zbytek bude obci doplacen po závěrečném vyúčtování akce pořadatelem.

           

           

Zastupitelstvo obce schvaluje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 18.10.2012 (čtvrtek) od 19.00.

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:47

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek           ověřovatel: Milan Pěnča

 

 

 

            __________________                        _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                                ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

__________________                            _________________