Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 26. zasedání ZO 20.3.2013

25. 3. 2013

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 20.3.2013 v 18:15

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Integrovaná strategie území regionu - MAS

5) Mikroregion Vlachovo Březí

6) Došlá pošta

7) Různé

 

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné a navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Moravec a p. Cikhart, dále navrhl doplnit do programu zasedání body: „Integrovaná strategie území regionu - MAS“  a  „Mikroregion Vlachovo Březí“ a dal
o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

Pozemky dle usn. č. 87/25/2013 byly koupeny.

            Problém s držící se vodou na obecní cestě p.č. 1003/2 byl vyřešen.

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu informoval starosta.

Zůstatek na obecním účtu činí cca 300 000,- Kč.

Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.

           

 

 

4) Integrovaná strategie území regionu - MAS

Zastupitelstvo obce usn. č. 90/26/2013 souhlasí se zařazením správního území obce Hoštice do území působnosti Integrované strategie území regionu
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP na období 2014-2020 realizované občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

 

5) Mikroregion Vlachovo Březí

            Zastupitelstvo obce usn. č. 91/26/2013 souhlasí se svou účastí na dotaci ve výši min. 12 164,-Kč(30%). Tato dotace se týká dvou žádostí o finanční podporu z 9. výzvy, které na svém zasedání schválila členská schůze Mikroregionu Vlachovo Březí.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

6) Došlá pošta

O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

7) Různé

            p. Janda – Zajistí ošetření mladých stromků v třešňovce proti škůdcům.

 

            Starosta – Obec i v roce 2013 podpoří pojízdnou prodejnu dotací ve výši 7000,- Kč.

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 16.5.2012 (čtvrtek) od 18.00.

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 19:35

 

 

 

Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek                         ověřovatel: Ivan Moravec

 

 

 

            __________________          _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                             ověřovatel: Petr Cikhart

 

 

__________________                   _________________