Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 34. zasedání ZO 6.2.2014

Zápis z 34. zasedání zastupitelstva obce Hoštice konaného dne 6.2.2014 od 18:00 hod.

 

Místo konání: Kancelář OÚ

 

Program zasedání:

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

4) Sportovní hřiště Hoštice

5) Inventarizace majetku obce – pozemky a budovy

6) Odpadové hospodářství obce

7) Došlá pošta

8) Různé

 

 

1) Zahájení, stanovení ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájil starosta p. Ing. Tománek, přivítal přítomné, navrhl, aby ověřovateli zápisu byli p. Janoušek  a p. Janda a dal o tomto návrhu hlasovat.

Navržení ověřovatelé a program zasedání byli schváleni.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání ZO

         Kontrolu zápisu provedl starosta obce.

           

           

 

3) Plnění rozpočtu a akcí OÚ

O plnění rozpočtu a akcí OÚ informoval starosta, zůstatek na obecních účtech činí

cca 240 000,- Kč.

 

 

4) Sportovní hřiště Hoštice

            Byl vydán územní souhlas se stavbou sportovního hřiště na pozemcích parc. č. 1356
a č.1357. Bude podána žádost o dotaci z POV Jihočeského kraje.

 

 

5) Inventarizace majetku obce – pozemky a budovy

Zastupitelstvo obce usnesením č. 116/34/2014 schvaluje inventarizační zprávu ze dne 12.1.2014, týkající se provedení inventarizace pozemků a budov.

Pro 7, proti 0, zdržel se 0.

 

 

 

 

 

 

6) Odpadové hospodářství obce

         Starosta informoval o možnosti nákupu obecních kompostérů za pomoci dotace. Zastupitelstvo považuje obecní kompostéry za zbytečné, a proto vyslovilo nesouhlas s jejich nákupem.

 

 

7) Došlá pošta

            O došlé poště informoval p. Moravec.

 

 

8) Různé

            28.2.2014 od 18 hodin se v hasičárně uskuteční „Setkání občanů a zastupitelů“.

           

 

            Zastupitelstvo obce stanovuje předběžný termín příštího zasedání ZO dne 27.3.2014 (čtvrtek) od 18.00.

 

 

            Zasedání bylo ukončeno v 19:14

 

 

 

 

           Vyvěšeno:                                                                      Sejmuto:

 

Starosta: Ing. Miroslav Tománek              ověřovatel: Jan Janoušek

 

 

 

 __________________                 _________________

 

zapisovatel: Jan Hais                        ověřovatel: Jiří Janda

 

 

 

_________________                       _________________